2012-03-09 17:39 #0 av: Ratlings

Det finns 5 placeringslagar du kan hamna under när det gäller behandlingsmetoder. Bara 2 är frivilliga.

Det kan dyka upp frågor angående placeringsformer, vad det betyder och innebär. Här kan du läsa om det.

SoL - Socialtjänstlagen
Enligt SoL är du frivilligt placerad. Det innebär att sålänge du är över 18 år, dvs myndig, kan du skriva ut dig från hemmet. Är du under 18 kan din vårdnadshavare skriva ut dig. Du som underårig kan alltså inte påverka om dina föräldrar ska skriva ut dig eller inte.
Lagen kom i Sverige 1982.

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Genom LSS kan du bli placerad frivilligt på ett hem om det är anser vara nödvändigt. Det är en rättighetslag som garanterar stöd och service i livet hos funktionshindrade så dom ska kunna leva ett någorlunda självständigt liv och hjälpa till med det dagliga personen inte kan göra själv. Genom LSS kan du också få personlig assistent.
Lagen kom i Sverige 1 januari 1994.

 

 

LVM - Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Detta är en tvångslag för dom som är vuxna - 20 år och uppåt - som sätter personen under vård för att bli av missbruk. För att en LVM-utredning ska startas måste tex. en läkare eller nära anhörig anmäla till socialtjänsten om missbruket. LVM används dock inte så mycket i dagsläget då det är en hög kostnad för komunerna som är tvungna att betala detta själva. Men är personen en fara för sig själv och/eller samhället, kommer förstöra eller förlora sitt liv är det viktigt att detta tas upp med socialtjänsten. Beslutet om LVM tas av förvaltningsrätten. 
Lagen kom i Sverige 14 juli 1988.

LVU - Lagen med särskilda bestämmelser för unga
Denna lagen ger socialtjänsten rätt att tvångsomhänderta personen. Det innebär att dom kan hämta personen mot föräldrarnas och barnets vilja. Besluten kring LVU kan verkställas omedlebart och kan få hjälp av polisen. LVU räcker sig bara till dom under 18, men även i vissa fall upp till 20 år, om personen är destruktiv, en fara för samhället eller bor i dåliga hemförhållanden så personen far illa.
Den nuvarande lagen som ersatte en annan kom i Sverige 1 juli 1990.

LSU - Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård
Om en mindreårig, dvs under 18, begår ett brott som man egentligen hamnar i fängelse för kommer den istället till sluten ungdomsvård. Till skillnad från fängelse kan straffet enbart hamna mellan 14 dagar upp till 4 år. Den dömda kan inte heller släppas förrän hela straffet är avtjänat. Detta är ett särskilt ungdomshem med behandlare, psykologer och pedagoger som tillsammans sätter upp en behandlingsplan för den dömde. Det finns olika behandlingstyper så som kognitiv beteendeterapi (KBT), aggression replacement training (ART), multidimensional treatment foster care (MTFC), funktionell familjeterapi (FFT), motiverande samtal (MI) och tolvstegsbehandling. På hemmet finns också en SiS-skola där ungdomen går. 
Lagen kom i Sverige 1 januari 1999.