2012-04-05 12:53 #0 av: Ratlings

Det finns olika behandlingshem du kan hamna på beroende på situation och vilken dom har. Här finns det kort fakta om några av dom.

Behandlingshem finns i olika former, med olika regler och som följer olika lagar gällande dom för barn och ungdomar. Här har jag samlat information om några.

Hem för vård eller boende - HVB
Ett hem för vård eller boende, HVB, är en institution med barn och ungdomar upp till 18 år, men i vissa fall upp till 21 år, ger boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj. HVB kan vara privatägda, kommunalt eller kooperativt ägt och drivet av flera kommuner. Dom flesta placerade där kom i krissituationer och är frivilligt placerad (SoL) men det finns även dom som är placerade enligt LVU.
Här kan du läsa om dina rättigheter på HVB:et - LÄNK

Ungdomshem
Ett ungdomshem är en vårdform, det är SiS som har huvudansvaret. Ungdomar placeras där med en dom enligt LVU eller LSU, det kan användas som behandlingshem för dom med svåra problem (LVU) men vanligast är alternativt till fängelsestraff för unga förbrytare mellan 15 - 17 år (LSU). Kortaste straffet där är 14 dagar och högsta är 4 år.
Här kan du läsa om dina rättigheter på ungdomshemmet - LÄNK

Paragraf 12-hem - P12:a
Paragraf 12-hem, eller särskilda behandlingshem som det numera heter, är ett tillfälligt boende för ungdomar med psykiska missbruk och/eller kriminalitet som behöver särskild uppsyn. Av sociala skäl blir man oftast placerat på ett hem som ligger långt ifrån personens hemkommun. Beslut om placering på P12:a tas av socialnämnden eller domstolen enligt LVU. Namnen på dessa hem kommer från §12 lagen.

Gruppboende
Gruppboende är en egen lägenhet du bor i, men med gemensamma utrymmen som kök, matsal och vardagsrum. Dom boende har tillgång till vård och stödpersonal stora delar av dygnet, men dessa håller sig på avstånd om dom inte behövs. Gruppboende utnyttjas mestadels av dom med diagnosticerade funktionsnedstättningar som tex. utvecklingstörning enligt LSS.