2012-06-01 16:53 #0 av: Ratlings

Gruppterapi innebär som namnet säger terapi i grupp, ett antal personer pratar om ett eller olika problem. Hur gruppen sätts samman beror helt på vad som ska behandlas.

Gruppterapi är ett alternativ till individuell psykoterapi. Gruppen sätts sammans utifrån problemen. Det kan vara en grupp som gemensamt har ätstöringar, panikattacker eller liknanade men det kan även vara allmänt sammansatta för att behandla olika problem. 
I terapin är det oftast jämnt könsfördelat och består av 6-8 personer som inte känner varandra som oftast träffas 1 gång i veckan.

 

 

Grundtanken med gruppterapi är att gemensamt hjälpa varandra med kommunikationsträning och gemensamma problem. Terapeuten ska skapa trygghet, skydda deltagarnas integritet samt ge alla utrymme. Terapeuten ska hjälpa deltagarna att se kommunikationsmönster som formar sig och uppmana till nya sätt att kommunicera. Gruppens deltagare delar med sig av problemen, erfarenheter, tankar och åsikter och tillsammans med terapeuten fundera över hur dom kan göra för att förändra eller förbättra situationen.

 

 

Bild: Vesslan