2012-03-18 13:37 #0 av: Ratlings

Att vara förälder till barn på ett hem för vård eller boende är inte alltid lätt. Man kan känna lättnad, ilska, vrede, skam eller skuld vilket är helt naturligt.
När du har ett barn som inte bor hemma ställer det stora krav på sammarbetet mellan dig, socialsekreteraren och behandlingshemmet för att barnet ska få den vård och omsorg han eller hon behöver. Det är viktigt att ni gemensamt kommer överens om lösningar både på kort och lång sikt. Du har som förälder både rättigehter och skyldigheter då barnets bästa är det vägledande.

Du är fortfarande vårdnadshavare för ditt barn. Det innebär att du har rätt till att läsa allt som handlar om henne eller honom så som anteckningar och utredningar. Om du tycker något är fel har du även rätt att säga vad du tycker och få din uppfattning antecknad. Du som förälder rätt till att veta hur det går för ditt barn. 
Är barnet placerad under LVU tar dock socialnämnden över bestämmanderätten över barnet och kan bestämma över hälso- och sjukvård som ditt barn behöver samt hur umgänget ska se ut.
Det är viktigt att du som förälder inte uteblir från lovat besök eller är upptagen med annat under besöket som kan göra att ditt barn blir besviket eller mår dåligt.

Socialtjänsten har det största ansvaret för att ditt barn ska få den vård som han eller hon behöver. Det är också dom som fattar olika beslut som rör barnet. Dom följer också upp hur det går för ditt barn, förhållandena på HVB:et och har regelbundet kontakt med barnet.
Det är däremot domstolen som beslutar om barnet ska placeras enligt LVU eller inte.

Personalen på HVB:et har ansvar för den dagliga omsorgen. Det innebär att det är dom som har ansvar för ditt barn när det gäller läxor, kläder, mat och övriga saker som rör det dagliga livet.

Ditt barn har rättigheter på HVB:et också som tex. att bli lyssnad på, bli behandlad med respekt och vänlighet, läsa allt som handlar om henne/honom och få hjälp med skola, utbildning eller annan sysselsättning. Det är viktigt att barnet får ha en regelbunden kontakt med dig som förälder, beorende på hur situationen ser ut. Barnets rättigheter kan du läsa mer om här (LÄNK).